top of page
מיטל מסורי

מיטל מסורי

שותפה מייסדת

MA פיתוח וייעוץ ארגוני

יובל מסורי

יובל מסורי

שותף מייסד

פיתוח, יישום והטעמת תהליכי עבודה ארגוניים

אנו מאמינים ביכולת לפיתוח מקצועי וחשיבתי של כל אדם.

חשוב לנו להיות חדשניים ויצירתיים ולדעת את הדבר אשר יפתח אתכם לשלב הבא.

איתנו תוכלו ללמוד ולהתנסות בתחומים מחשבתיים ומקצועיים החשובים לכם.

הערכים המנחים אותנו הם : העצמה, הגינות, הוגנות, שקיפות ומקצועיות.

bottom of page